1. : PLC Allen-Bradley 1764-24AWA

  • Điện áp nguồn cung cấp: 120/240V AC

  • Có 12 ngõ vào số 120V AC

  • Có 12 ngõ ra relay

  • Loại PLC được thiết kế với 2 chi tiết riêng biệt, bao gồm: Base units và Processors. Bộ xử lý gồm 2 loại: 1764-LRP và 1764-LSP. Trên processors 1764-LSP có thể gắn Data Access Tool 1794-DAT và Memory Modules/Real-Time Clock

  • Dung lượng bộ nhớ lên đến 14 KB (10 KB User Program/ 4 KB User Data) trên bộ xử lý 1764-LRP, và 7 KB memory (3.65 KB user program/ 4 KB user data) trên bộ xử lý 1764-LSP

  • Thời gian scan chương trình nhỏ hơn 1 ms/KB

  • Mở rộng lên đến 512 I/O, tương thích với 1769 Compact I/O Module

  • Phần mềm lập trình RSLogix 500 hoặc RSLogix Micro

  • Processor 1764-LSP

Chọn các mã sản phẩm khác của PLC Allen-Bradley

Mã: 1764-24AWA Danh mục: