1.:

 • Analog Input Module 1771-IFF

 • Số ngõ vào: 8 (kiểu differential) hoặc 16 (kiểu single-ended) có thể tùy chọn

 • Dải điện áp vào:0 … 5VDC, 1 … 5 VDC, ±5V DC, ±10V DC

 • Dải dòng điện vào: 4 … 20 mA, 0 … 20mA, ±20mA, ±20mA

 • Khối đấu dây: 1771-WG

 • Dòng điện tiêu thụ: 750 mA

 • Độ phân giải kênh:

  • 5 ms/8 channels; 10 ms/16 channels

  • 12 bits + sign

2.Đấu dây:

Analog

 

<em
Mã: 1771-IFF Danh mục: