1.:

 • Digital I/O Module 1771-IV

 • Ngõ vào: 8

 • Nguồn cung cấp: 12 … 24 VDC

 • Tín hiệu vào trì hoãn:

  • Off to On: 15ms (±7ms)

  • On to Off: 15ms (±7ms)

 • Off-state Current (Max): 3.0mA

 • Off-state Voltage (Max): 7 VDC

 • On-state Voltage (Min): 10.0 VDC

 • Backplane Current Load: 74 mA

 • Wiring Arm: 1771-WA

2.Sơ đồ đấu dây:

Digital

 

Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley 

 

 

Mã: 1771-IV Danh mục: