Bộ kết hợp khí SMC AC30A-F03DG

  • Bộ kết hợp khí SMC AC30A-F03DG.

  • Bao gồm Bộ điều chỉnh & lọc + Bộ bôi trơn (AW+AL).

  • Port size: G3/8.

  • Dải áp suất: 0.5 – 8.5 bar.

  • Lưu lượng: 1700 l/p.

  • Kiểu xả: Tự động.

 Các sản phẩm khí nén SMC khác xem tại đây