Bộ kết hợp khí SMC AC30-N03C

  • Bộ kết hợp khí SMC AC30-N03C

  • Bao gồm bộ lọc + bộ chỉnh áp + bộ bôi trơn

  • Port size: NPT 3/8

  • Cấp lọc: 5 µm

  • Áp suất tối đa: 1.0 MPa

  • Điều áp: 0.05 – 0.85 MPa

  • Đồng hồ đo áp: Không

  • Thoát nước: Tự động, thường đóng

Các sản phẩm khí nén SMC khác xem tại đây