Cảm biến điện cảm Sick CQ28-10NPP-KW1S05

Nguồn cung cấp: 10 – 30 VDC

Ngõ ra: PNP

Thời gian khởi tạo: ≤ 300 ms

Tần số chuyển đổi: 10 Hz

Kiểu kết nối : Cable with plug, M8, 4-pin, 0.3 m

 Nhiệt độ hoạt động: -20 °C đến 80 °C 

Khoảng cách phát hiện: 10 mm

Vật liệu phát hiện: Plastic

Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm biến điện cảm Sick CQ

Mã: CQ28-10NPP-KW1S05 Danh mục: